Recensie '3 Body Problem': overweldigend qua omvang en visuele pracht, maar soms problematisch in het kleine en menselijke (2024)

Regie: Minkie Spiro, Jeremy Podeswa, Derek Tsang, e.a. | Cast: Jess Hong (Jin Cheng), Benedict Wong (Da Shi), Jovan Adepo (Saul Durand), Liam Cunningham (Thomas Wade), Eiza González (Auggie Salazar), Zine Tseng (Ye Wenjie), Alex Sharp (Will Downing), Saamer Usmani (Raj Varma), e.a. | Afleveringen: 8 | Speelduur: 44-63 minuten | Jaar: 2024


Met een budget van twintig miljoen dollar per aflevering is 3 Body Problem een van de duurste Netflix-series tot nu toe. De streamingdienst heeft weinig in de kast gelaten om hier een epische serie van meerdere seizoenen in de trant van Game of Thrones van te maken. Inclusief het inhuren van David Benioff en D.B. Weiss, de showrunners van die serie. De release is zelfs een jaar uitgesteld omdat een enkele scène nog moest worden opgenomen. 3 Body Problem is een uithangbord voor perfectionisme.

Het eindresultaat mag er dan ook zijn. 3 Body Problem is niet perfect, maar de ambities druipen er wel vanaf. De thema's zijn nog groter dan het budget. De serie gaat over de toekomst van de mensheid, de kosmos en over de plek van het individu daarin. God komt natuurlijk ook ter sprake, want wat was er anders voor de oerknal? Wetenschap wordt aangedragen als probleem en oplossing tegelijk en ethische beslissingen zijn allesbepalend. 3 Body Problem verbindt de ontwikkelingen in de wetenschap en de ontdekking van het heelal tussen twee tijdvakken.

Tijdens China's Culturele Revolutie in 1966 worden wetenschappers aan de schandpaal genageld, of erger: gerekruteerd voor een hoger doel. De jonge fysicus Ye Wenjie gaat aan een geheim regeringsproject werken dat te maken heeft met het afstellen van satellietschotels. De consequenties daarvan worden ongeveer zestig jaar later (nu dus) merkbaar wanneer alle deeltjesversnellers op hol slaan en wetenschappers wereldwijd op verdachte wijze de dood vinden. "It's a sh*t time to be a scientist."

Het plot ontwikkelt zich tijdens dit eerste seizoen in een aantal fasen, waarvan de aanvaankelijke verkenning van het mysterie duidelijk de sterkste is. De kijker belandt samen met de personages in een wirwar van ongewone gebeurtenissen, mogelijke complotten en wetenschappelijke doorbraken. Je voelt aan alles de enorme betekenis en urgentie, maar het is moeilijk je vinger er precies op te leggen. Ook de persoonlijke verhoudingen en omstandigheden van de protagonisten worden in de eerste afleveringen treffend neergezet; er is genoeg aandacht voor kleine contactmomenten en de meer alledaagse gesprekken.

We maken kennis met een groep wetenschappers die samen aan Oxford hebben gestudeerd, een nieuwsgierige agent van Scotland Yard en zowel de jonge als oude versie van de Chinese Ye. Dat de cast van 3 Body Problem het torenhoge budget waardig is blijkt met name in de afleveringen waarin er nog veel informele momenten zijn. De acteurs zijn echt met elkaar in interactie en dreunen niet alleen om de beurt hun regeltje op. Later in de serie worden de vertolkingen wat stijver, maar enkel omdat het scenario daar om vraagt.

Op een gegeven moment zijn de gewone gesprekjes blijkbaar op en praat vrijwel iedereen alleen nog op bedachtzame toon; een euvel dat veel series van kosmische proporties plaagt. De protagonisten veranderen van mensen van vlees en bloed in spreekbuizen die constant de ernst van de situatie benadrukken door moeilijk te kijken en langzaam op elkaar te reageren. Gelukkig zijn Benedict Wong als rechercheur van de geheime dienst en Liam Cunningham als zijn meerdere nooit te beroerd om wat schwung en menselijkheid te injecteren wanneer andere interessante personages wegvallen of eentonig beginnen te worden.

Het is altijd lastig om een episch verhaal te vertellen via specifieke individuen. Hoewel de personages in 3 Body Problem in eerste instantie nauwkeurig zijn uitgewerkt, gaan ze vanaf een bepaald punt wel erg onlogische beslissingen nemen om het plot niet te veel te verraden of te versnellen. Na de ontdekkingsfase, waarbij de kijker op het puntje van zijn stoel zit, volgt een reeks redelijk onverwachte en interessante onthullingen. Die zetten al het voorafgaande echter wel in een bedenkelijk daglicht. Veel zaken die we hebben zien gebeuren, blijken dan onlogisch of overbodig te zijn geweest.

Logica is sowieso niet het sterkste aspect van 3 Body Problem, ook al doet de serie met al dat wetenschappelijke en filosofische gekrakeel juist voorkomen van wel. Voor iedereen die minimaal een zesje voor natuurkunde haalde of over enig gezond verstand beschikt, is duidelijk dat de 'science' in deze 'fiction' vaak wel erg rammelt. Dat is op zich geen probleem bij zo'n fantasierijk verhaal, maar de realiteit had net wat vaker mogen worden gecheckt. Dit komt overigens vooral op het bordje van Cixin Liu, de schrijver van de boekenreeks waar deze serie op is gebaseerd.

De maatschappelijke en politieke implicaties van het kosmische drielichamenprobleem krijgen ook niet helemaal een geloofwaardige weergave. Wanneer de wetenschappelijke bevindingen de media bereiken, zien we via nieuwsflitsen wel wat het nieuws met de mondiale gemeenschap doet en wordt er naar een hoger niveau van beslissingsnemers geschakeld, maar de impact lijkt te klein. Het voelt alsof al snel het leven van alledag weer wordt opgepakt, behalve door degenen die direct betrokken zijn. Natuurlijk moet het verhaal gekanaliseerd worden door de protagonisten, maar een te kleine groep mensen (die elkaar ook nog eens allemaal kennen) draagt een te grote last.

Onlogica en stijve dialogen ten spijt, is 3 Body Problem een overweldigend sciencefictiondrama dat het lijvige budget zeker rechtvaardigt. De ambities zijn enorm, zowel qua omvang van het verhaal als qua visuele weergave. Scènes in de echte wereld en die in een fantasieachtige werkelijkheid worden prachtig in beeld gebracht. Naakt en aan horror grenzend geweld worden niet geschuwd en dragen bij aan het volwassen, kosmische karakter van de serie. Wie zich afvraagt hoe een menselijke computer bestaand uit honderdduizenden soldaten met vlaggen voor enen en nullen eruitziet, hoeft niet verder te kijken dan 3 Body Problem.

★★★★☆

3 Body Problem is te zien bij Netflix.

Beeld: Plan B Entertainment, Netflix

Interesse om voor ons te komen schrijven? Wij zijn op zoek naar freelance redacteuren.

Ben jij van plan om '3 Body Problem' te gaan kijken?

 • Ja

  45

  %

  1.000

  stemmen

 • Nee

  45

  %

  1.000

  stemmen

Recensie '3 Body Problem': overweldigend qua omvang en visuele pracht, maar soms problematisch in het kleine en menselijke (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated:

Views: 6080

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.